Circus I love you
Circus I love you

Koneen Säätiö

Circus I love you

Circus I love you

Kansainvälisen kiertävän sirkuksen portfolio. Rullaa sivua alas tutustuaksesi projektiin.

Esityksemme on sirkuksen ja livemusiikin yhteissävellys, jonka inspiraationa on pitkäkestoisten musiikkikappaleiden kuten progressiivisen rockin, jazzin ja klassisen musiikin sävellystapa. Circus I love you -esityksen 8 esiintyjää ovat Suomesta, Ruotsista, Ranksasta ja Tanskasta kotoisin olevia akrobaatti/muusikko-monitoimityökaluja. Sirkuksemme on absurdi, kuolemaa silmiin katsova, yksinkertainen ja onnellinen. Se on jatkumo slow-life -trendille antaen äänensä valitulle minimalismille, kestävälle kehitykselle ja kaikille saatavilla olevalle kulttuurille. Kanavoimme tekojemme voiman koko perheen esitykseen, joka puhuu rauhan ja rakkauden puolesta.

Esityksen ensi-ilta oli kesäkuussa 2018 Ranskassa, ja ensikiertueensa aikana se esitettiin 23 kertaa Ranksassa, Ruotsissa ja Liettuassa yhteensä yli 6000 henkilölle. Ryhmä soitti vuoden aikana myös 2 musiikkikonserttia.

Tekniset dokumentit pähkinänkuoressa

Tekniset dokumentit pähkinänkuoressa

Akrobaatit, sirkuksen monitoimityökalut

Akrobaatit, sirkuksen monitoimityökalut

Circus I love you -esityksen alkuajatuksena oli toteuttaa “progressiivinen sirkusesitys” (vrt. progressiivinen rock-musiikki eli proge). Progelle ominaista on joukon virtuoottisen taitavia muusikoita yhteen kokoontuminen luodakseen pitkäkestoisen ja yhtenäisen tutkimusmatkan sävellykseen, joka ei ole jaettu erillisiksi kappaleiksi. Luodessamme progressiivisen sirkusesityksen työskentelimme saman periaatteen parissa; esitys ei jakaudu numeroiksi, jotka koostuvat yhden sirkuslajin fokuksessa olosta.

Esityksellämme haluamme tuoda näkyväksi sen, mikä meille on sirkuksen ydin. Sirkus on läsnä, eikä perustu mielikuvalle. Se tuo näkyväksi ihmisen syvimpiä pelkoja ja tarjoaa keinon kohdata ne voimaantuneena. Sirkusessa vuosikymmenten työpanoksen voi nähdä muutamassa sekunnissa. Sirkus on samaan aikaan huippuunsa hioutunutta spesifiä evoluutiota ja totaalisen hyödytöntä, palauttaen mieleemme sen, että emme tiedä miksi olemme elossa, tai mitä tällä elossaoloajalla pitäisi tehdä.

Esityksessämme lavalla ei nähdä kuviteltuja hahmoja, henkilöiden välistä keksittyä draamaa eikä nykytanssia jäljitteleviä koreografioita jotka kätkevät sirkustemput sisäänsä. Akrobaatit ovat omia itsejään lavalla ja tapahtumissa on läsnä epäonnistumisen riski, joka pakottaa olemaan läsnä nykyhetkessä.

Kaikkia osaamiamme sirkuslajeja (heittovoltit, pärssi-tasapainottelu, pariakrobatia, vipulauta, akrobatia, vertikaaliköysi, hiuksista riippuminen, löysä nuora, cyr-rengas, spiraali, käsilläseisonta, rullaluistinakrobatia, jongleeraus ja hyppynaru) käytetään läpi esityksen, yhdistellään toisiinsa, ja fokus on hetkittäin useassakin keskenään kilpailevassa tapahtumassa. Säveltämämme yhtenäinen ”yhden kappaleen” sirkusesitys, joka virtaa alusta loppuunsa vaihdellen tempoa ja intensiteettiä, mutta säilyen yhtenäisenä kappaleena on tuore tapa asettaa nykysirkusta lavalle. Artistien ollessa akrobaattien lisäksi myös muusikkoja, sirkuslajien ja musiikin soittamisen liukuvat vaihdot pitävät jokaisen artistin läsnä kaikissa tapahtumissa. Soittamamme musiikki on yhtä monipuolista kuin sirkusrepertuaarimmekin, ja kulkee käsi kädessä sen kanssa. Esitys on pullollaan sirkustaiteen kauneutta, ja se istuttaa yleisöönsä rauhanomaisen innostuksen konkreettisiin positiivisiin tekoihin omassa elämässään. Taide ja fyysinen kiinnittyneisyys tekemiseen ei jää etäiseksi kenellekään.

Työryhmämme koostuu yksilöistä, jotka kaikki ovat olemukseltaan kuin monitoimityökaluja. Erikoistumisen aikakautena meistä on tullut monen eri osa-alueen osaajia. Sooloilun ja yksilösuorittamisen sijaan valitsemme yhdessä työskentelyn.

Modernit nomadit

Modernit nomadit

Teltan kanssa kaupungista toiseen kiertävän esityksen malli on havaittu toimivaksi toimintamalliksi sirkuskentällä. Suomessa perinteisen sirkuksen johtotähti Sirkus Finlandia on maan ainoa taloudellisesti omavarainen sirkusryhmä, ja Ranskassa malli on laajasti myös nykysirkuskentän käytössä; maassa toimii useita nykysirkusryhmiä jotka kiertävät teltan kanssa. Circus I love you -projekti on ensimmäinen samalla periaatteella toimiva projekti pohjoismaisen nykysirkuksen kentällä. Uskomme, että kiertävä alusta nykysirkustoiminnalle vastaa alan tämänhetkiseen tarpeeseen erityisesti Suomessa, jossa useat kulttuurin esityspaikat eivät vastaanota nykysirkusesityksiä tai nykysirkustoimintaa.

Circus I love you -ryhmän jäsenet ovat kaikki Y-sukupolven edustajia, jotka ovat kasvaneet maailmaan, jossa kansainvälisyys on arkipäivää. Työympäristömme ei rajoitu kotimaahamme. Niin alan verkostomme kuin henkilökohtaiset suhteemmekin ovat Euroopanlaajuisia. Meille ajatus henkilön kuulumisesta vain kotimaahansa on vanhanaikaista, ja näemme kansainvälistymisen positiivisena ilmiönä nyky-yhteiskunnassamme. Valitsemamme taidemuoto, nykysirkus, on toimiva taidemuoto eri kulttuurien väliselle yhteistyölle, sillä taidemuotomme ei ole kieleen sidottu. Luodessamme sirkustaidetta emme halua sen jäävän vain paikalliseksi ilmiöksi. Halusimme oman sirkustelttamme omaksi alustaksemme, jolta ponnistaa taiteellisen kehityksemme kanssa säilyttäen liikkuvuutemme maailmassa.

Esittävän taiteen tulee kantaa vastuu vaikutuksestaan ympäristöömme. Tärkeä fokus projektissamme on kiertuetoiminnan vaikutus ympäristöömme. Tavaroiden toimitus maapallon nurkasta toiseen on nykyään niin arkipäiväistä, ettei sen vaikutusta juurikaan kyseenalaisteta. Esitysten kiertuetoiminta vaatii usein lentokoneella matkustavien artistien lisäksi suurien lavaste- ja tarpeistomäärien kuljettamista paikasta toiseen. Mielestämme taiteen jakaminen eri paikoissa asuvien ihmisten kanssa on ensisijaisen tärkeää, mutta emme halua sulkea silmiämme sen tuottaman hiilijalanjäljen suhteen.

Circus I love you -projektin kiertueita suunnitellessa tärkeintä on maantieteellinen johdonmukaisuus. Suunnittelemme matkamme niin, että esiinnymme matkan varrella mahdollisimman monessa paikassa, ja vierailemme kaupungeissa kun ne osuvat reittimme varrelle ajettujen kilometrien vähentämiseksi. Kiertueella mukana kulkeva kokkimme ruokkii ryhmän vegaaniruualla koko kiertueen ajan.

Perinteettömän sirkuksen haasteet

Perinteettömän sirkuksen haasteet

Ollessamme tällä hetkellä ainoa pohjoismainen nykysirkusryhmä, joka pyrkii kiertämään Suomessa ja Pohjoismaissa sirkusteltan kanssa, kohtaamme useita haasteita matkamme varrella. Toiminnallemme ei ole olemassa jo valmista toimivaksi havaittua kaavaa, jota me taiteilijat, paikalliset kulttuurivastaavat ja yleisö noudattaisimme. “Meidän toimenkuvaamme ei kuulu tällaisten tapahtumien järjestäminen” on vastaus, jonka kuulemme jokaisen mahdollisen yhteistyökumppanimme kanssa käymämme keskustelun alussa. Emme ole projekti, joka helposti rastii olemassa olevan lomakkeen ruudun. Olemme vakuuttuneita potentiaalistamme yleisötyön ja uuden toimintamallin kehittämisen saralla, ja tästä johtuen pyrimme kehittämään toimivia tuotantometodeja ja yhteistyömalleja kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Pyrkiessämme maantieteellisesti loogiseen kiertueeseen Pohjoismaissa haasteena on se, että eri tapahtumanjäjrestäjien välillä ei ole paljoa yhteistyötä. Pyrimme tuomaan eri tahot samaan keskusteluun esityksemme kiertueen äärelle, jotta esimerkiksi kiertueen matkakulut olisi mahdollista kattaa usean toimijan toimesta. Pohjoismaiden toinen haaste on yleensäkin kiertuetoiminnan vähäisyys nykysirkuksen kentällä, ja teltta-nykysirkusten tähänasteinen puute. Tapahtumajärjestäjät, jotka olisivat avoimia sirkusta kohtaan, ovat usein peloissaan sirkusteltan teknisten vaatimusten suhteen. Yhteistyötä suunnitellessamme olemme kohdanneet myös huolta siitä, että karavaaneihin majoittuva sirkusseurueemme herättäisi läsnäolollaan paikallisten asukkaiden paheksuntaa.

Vuoden 2018 aikana olemme aloittaneet onnistuneesti näiden haasteiden kohtaamisen. Selvitimme teknisiä kysymyksiä yhdessä järjestäjien kanssa. Ruotsissa eräs kaupunki halusi sirkuksemme esiintymään, mutta heillä ei ollut kalenteriimme sopivana ajankohtana esittävän taiteen festivaalia. Lopulta olimme kaupungissa valokuvafestivaalin yhteydessä, tarjoten valokuvafestivaalin yleisölle eri taidemuodon elämyksen. Tämä ennalta-arvaamaton yhteistyömalli oli onnistunut esimerkki luovan ratkaisun löytämisestä. Tällä hetkellä pyrimme tuomaan eri puolilla Ruotsia toimivia kulttuuritaloja yhteistyöhön kiertueen tekemiseksi keväälle 2019. Näemme, että tästä toiminnasta keräämämme tietotaito olisi helposti sovellettavissa myös Suomen kiertuetta tuottaessamme.

Muiden suusta kuultuna

Muiden suusta kuultuna

Circus I love you -esitys on toistaiseksi kirvoittanut seisovat aplodit jokaisen esityskertansa jälkeen. Seuraavien linkkien takana muutamia arvosteluja esityksestämme.

Kultursidan.nu : “Ilman, että sitä sanotaan ääneen, ymmärrän että Circus I love you on feministinen projekti. Kun jokainen lavalla olija tekee kaikkea - nostaa, kantaa, roikkuu, soittaa, kimaltelee lycrapuvussaan - samaan aikaan se vapauttaa sirkustaiteen miehen perspektiivistä. Mahtava teko, joka näyttää suunnan!”

Rauli Katajavuoren kirjoitus : “Ei mitään keinotekoista kuvitelmaa että nykysirkus yhdistää teatteria, tanssia, sirkusta ja kaikkea muuta monitaidetilkettä tai sirkushistorian romantisoidun kuvaston estetiikassa märehtimistä kevyen parodiafiltterin läpi suodatettuna vaan oikeasti todellista ja elävää sirkustaidetta.”

Ann-Charlotte Sandelin : “Nähtyäsi esityksen voit kuolla onnellisena.”

Kommentti yleisön jäseneltä esityksen jälkeen: “Haluan kertoa teille, että tämä oli parasta, mitä olen ikinä nähnyt. Ja olen nähnyt Iron Maidenin livenä useamman kerran!”

Jatkuvassa liikkeessä

Jatkuvassa liikkeessä

Projekti on kasvanut usean vuoden kovan työn ansiosta tähän pisteeseen. Kirjoittamamme teoskuvausten ja suunnitelmien lisäksi olemme kuluttaneet lukuisia työtunteja fyysisen työn parissa. Olemme harjoitelleet yhdessä kohti tekoja, niin akrobaattisia kuin arkisiakin, joihin emme alunperin kyenneet pystyvämme. Olemme kerta toisensa jälkeen tukeneet toisiamme eteenpäin läpi pelkojen ja epäilysten. Olemme kohdanneet lukuisia ihmisiä, jotka ovat auttaneet meitä, ja levittäneet ympärillemme tahtoa tarttua toimeen positiivisessa hengessä. Rikomme stereotypioita jokapäiväisten tekojemme kautta: sukupuolten välinen tasa-arvo on läsnä niin kuorma-autokuskiemme kuin kokkejemmekin ollessa naisia ja miehiä, taiteilijat rakentavat teltan esiintymistään varten, työryhmämme ikähaarukka on 19 vuotta, 50kg painavat pienikokoiset akrobaatit kannattelevat kevyesti 90kg painavia akrobaatteja, projektin kirjanpitäjä, tuottaja ja muusikko harjoittelevat oppiakseen voltin ja sirkusleirimme on rauhallinen lapsiperheympäristö yöhön asti jatkuvan boheemin juhlimisen sijaan. Opettelimme elämään tien päällä, pystyttämään sirkusteltan, ottamaan turvallisesti kiinni 8 metrin korkeudesta putoavan ihmisen, järjestämään 7 karavaanin ja sirkusteltan kansainvälisen logistiikan, kytkemään viemäröinnin kiertävään keittiöön, rakentamaan katsomon, selvitimme Euroopan eri maiden lainsäädännön koskien liikkuvia esitystiloja ja kuljetusajoneuvoja, ja kommunikoimme kuuden eri äidinkielen sekoituksella ymmärtäen toisiamme vaivattomasti.

Sirkus puhuu voimakkaammin tekojen kautta. Seuraavien linkkien kautta voit nähdä välähdyksiä matkamme varrelta:
Esityksen traileri
Esityksen teaseri
Circus I love you Cirkuliacija -festivaaleilla
Konsertti Le Mans Fait son Cirque -festivaaleilla
Teltan pystytys stop-motion-videona
Treenivideoklippejä matkan varrelta
Tästä lähdimme liikkeelle toukokuussa 2016

Circus I love you -dokumenttielokuvan trailerin näet täältä:
https://vimeo.com/207447675

Viimeisimpiä kuulumisia päivitämme jatkuvasti sosiaaliseen mediaan:
Instagram
Facebook